Radiofrequente ablatie

Bij Radiofrequente Ablatie (vanaf nu RFA genoemd) wordt het meest oppervlakkige laagje van de slokdarmwand kortdurend sterk verhit, waardoor dit laagje afsterft. Hierna zal de slokdarm genezen en groeit het oorspronkelijke slijmvlies;  het plaveiselepitheel, terug. Om dit te bewerkstelligen krijgt de patiënt na de RFA-behandeling goede zuurremmende medicatie.

Bij wie wordt Radiofrequente ablatie toegepast?
RFA wordt toegepast bij patiënten met dysplasie in de Barrett slokdarm. Wanneer er sprake is van zichtbare afwijkingen in de slokdarm zullen deze in de meeste gevallen eerst worden verwijderd door middel van Endoscopische Resectie (zie folder Endoscopische Resectie). Hierna zal RFA van het resterende Barrett slijmvlies volgen. Bij patiënten zónder zichtbare afwijkingen maar met dysplasie zal direct RFA worden uitgevoerd.

De behandeling (Wat gebeurt er?)
Er zijn doorgaans drie RFA-behandelingen nodig, met tussenpozen van twee à drie maanden, voor het beste behandeleffect. De eerste behandeling gebeurt meestal met een RFA-ballon en de volgende behandelingen met een kleiner ablatieapparaatje dat op de endoscoop kan worden bevestigd. Beide behandelmethoden zullen hieronder worden besproken.

RFA-ballonbehandeling
Bij de ballonbehandeling wordt een onopgeblazen ballon in de slokdarm gebracht en voorzichtig opgeblazen. Op deze manier kan de doorsnede van de slokdarm worden gemeten om zo een RFA-behandelballon met de juiste diameter te kiezen. De juiste behandelballon wordt in de slokdarm geplaatst en vervolgens wordt ook de endoscoop ingebracht. Om de behandelballon is een dunne metalen draad gewikkeld die de warmte afgeeft. De RFA-ballon wordt gedurende ongeveer één seconde ingeschakeld waardoor de slokdarmwand wordt verhit. Afhankelijk van de lengte van de Barrett slokdarm wordt de ballon verplaatst en nogmaals verhit (figuur 1).

Figuur 1. RFA-ballonbehandeling


RFA-behandeling met ablatieapparaatje op de endoscoop
Als na de eerste behandeling met de RFA-ballon de slokdarm is genezen zijn er meestal nog kleine gebieden Barrett slijmvlies aanwezig. Dit komt omdat de RFA-ballon niet overal contact heeft gehad met de slokdarmwand. Om deze resterende plekjes te behandelen gebruiken we een apparaatje dat we op de endoscoop kunnen bevestigen. Dit apparaatje geeft ook radiofrequente energie af. Het apparaatje wordt naar de te behandelen gebiedjes gebracht en vervolgens wordt het apparaatje ingeschakeld waardoor de slokdarmwand wordt verhit (figuur 2).

Figuur 2. RFA-behandeling met een apparaatje op de endoscoop

Welke complicaties kunnen er optreden?
Bij RFA ontstaat een soort oppervlakkige brandwond in de slokdarm. De kans op complicaties is zeer klein. Behoudens een irritatie van de keel en pijn achter het borstbeen hebben patiënten nagenoeg geen klachten na de behandeling.

In theorie kunnen er ernstige complicaties voorkomen, zoals ernstige ontsteking van de slokdarm met de vorming van zweren en vernauwing van de slokdarm, perforatie (een gaatje in de slokdarmwand) en de beschadiging van keel of stembanden. RFA wordt al toegepast vanaf 2005, in al meer dan 6000 patiënten in Europa en de Verenigde Staten en de kans op complicaties lijkt laag.


Klik hier om de patiënteninformatie folder over radiofrequente ablatie van het AMC te downloaden.